TIETOSUOJA / YKSITYISYYDEN SUOJA

Tietosuojakäytäntömme ovat yhteensopivat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja siihen liittyvän lainsäädännön kanssa. 

 

Hyvinvoivin palvelun kautta ostoksia tehneiden asiakkaiden tiedot on tallennettu Hyvinvoivin asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen, hoitamiseen, kehittämseen, analysointiin ja tilastointiin. Tietoja ei luovuteta Hyvinvoivin palvelun ulkoisille, kolmansille osapuolille. Hyvinvoivin palvelulla on oikeus käsitellä ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia (kuten suoramarkkinointia) varten henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste on nähtävissä alla. Asiakas voi kieltää tietojensa käytön ja käsittelyn markkinointitarkoituksiin sekä tarkistaa itseään koskevat tiedot ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme: asiakaspalvelu@hyvinvoivin.fi.

 

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

 

REKISTERINPITÄJÄ

Hyvinvoivin / Liikkuvaa Hyvinvointia Oy (y-tunnus: 2904785-7 )

Fastbölentie 6 a 16 

00750 Helsinki

 

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Saija Sarell

Puhelin: +358 40 258 0026 

Sähköposti: asiakaspalvelu@hyvinvoivin.fi

 

REKISTERIN NIMI

Hyvinvoivin asiakasrekisteri

 

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Hyvinvoivin alustalle tai verkkokauppaan asiakkaaksi, palveluntarjoajaksi tai on ostanut kyseisestä verkkokaupasta tuotteita.

 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Hyvinvoivin alustan ja verkkokaupan asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden sekä palveluntarjoajien sekä tehtyjen ostosten arkistointi ja käsittely. Tietoja voidaan käyttää Hyvinvoivin palvelun kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää verkkokaupan omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Hyvinvoivin saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin (verkkokaupan ylläpitäjä) palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Hyvinvoivin asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta, eikä tietoja luovuteta muille kolmansille osapuolille.

 

Hyvinvoivin palvelulla on oikeus käyttää asiakasrekisterin sisältämiä tietoja sähköisenä tai kirjallisena luettelona palvelun omaa markkinointia varten, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin tai kirjeisiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Hyvinvoivin asiakaspalveluun sähköpostitse asiakaspalvelu@hyvinvoivin.fi. Sähköiseen suoramarkkinointiin (sähköposti- ja tekstiviestimarkkinointi) pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus henkilötietolain mukaisesti. Asiakas voi itse rekisteröityä Hyvinvoivin sähköposti-uutiskirjeen tilaajaksi ja vastaavasti poistua postituslistalta haluamanaan ajankohtana.

 

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

 

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja kuluttaja-asiakkaista:

Henkilön etu- ja sukunimi

Sähköpostiosoite

Postiosoite

Puhelinnumero

Tiedot ostetuista palveluista

Kiinnostus- ja profilointitiedot

Eväste- ja käyttötietoja

Asiakaspalautteet ja yhteydenotot

Suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset

 

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja palveluntarjoajista

Henkilön etu- ja sukunimi

Sähköpostiosoite

Postiosoite

Puhelinnumero

Tiedot ostetuista palveluista

Tiedot myyntiin lisätyistä palveluista

Asiakashistoria

Eväste- ja käyttötietoja

Asiakaspalautteet ja yhteydenotot

Suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset 

 

TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja ei luovuteta Hyvinvoivin palvelun ulkopuolelle. Rekisteröityneen käyttäjän henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

 

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä sivullisille. Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne Hyvinvoivin palvelun tuottajat, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi ottaen huomioon laista, kuten kuluttajansuoja-, kirjanpito- ja ennakkoperintälaista noudatettavaksi tulevat säilytysajat.

 

× Onko sinulla kysyttävää?